Cartref
Home
Hanes
History
Digwyddiadau
What's On
Library
Llyfrgell
Cyfleusterau
Facilities
Oriel
Gallery
Cysylltwch â Ni
Contact Us

Croeso / Welcome

We have one of the best venues in Carmarthenshire to hire for any event: 'concerts, award ceremonies, community events, conferences, meetings, wedding receptions, trade shows & exhibitions'. Both amaetur performers and world renowned artists have regularly appeared on the stage.
Caiff Neuadd Pontyberem ei hystyried fel un o'r neuaddau pentref gorau yng Nghymru ac mae cryn ganmoliaeth i'w rhagoriaeth acwstig. O ganlyniad ymddangosodd artistiaid o fri rhyngwladol yn rheolaidd ar ei llwyfan.

Yn ystod y blynyddoedd diweddar rhoddodd artistiaid rhyngwladol fel Katherine Jenkins, Rebecca Evans, John Owen Jones, Catrin Finch, Rhys Meirion, Llyr Williams, Sinfonia Cymru a llawer mwy wedi perfformio yno.

Pontyberem Hall is regarded as one of the finest village halls in Wales with the acoustics being highly acclaimed. Consequently world renowned artists have regularly appeared on the stage.

During the last few years international artists such as Katherine Jenkins, Rebecca Evans, John Owen Jones, Catrin Finch, Rhys Meirion and Llyr Williams, Sinfonia Cymru, amongs others that have performed here.

Fel rhan o'i hymrwymiad i wasanaethu pobl a'r gymuned ym Mhontyberem a Bancffosfelen, mae Cyngor Cymuned Pontyberem yn gwahoddi ac yn croesawu chi i ymweld â wefan y cynghor, drwy glicio ar y ddolen isod:

As part of its commitment to serve the people and the community in Pontyberem and Bancffosfelen, Pontyberem Community Council invites and welcomes you to visit the councils website by clicking on the link below:

www.cyngorcymunedpontyberemcommunitycouncil.co.uk

Ffôn / Tel: 01269 871075

Croeso
Croeso i wefan Neuadd Goffa ac Institiwt Pontyberem. Mae'r Ganolfan Ddiwylliannol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant. Yn gyson mae mudiadau lleol a chenedlaethol yn mwynhau defnyddio'r adnoddau a gynigir ynghyd â'r cyfeillgarwch. Estynnwn groeso cynnes i ddefnyddwyr newydd tra, ar yr un pryd, gwerthfawrogwn gefnogaeth mudiadau fu'n cydweithio gyda ni am nifer o flynyddoedd.
Welcome
Welcome to the Pontyberem Memorial Hall and Institute web site. The Cultural Centre offers a diverse range of activities and entertainment. Local and national organisations regularly enjoy the facilities and hospitality offered. We extend a warm welcome to new friends while, at the same time, greatly value the support of
organisations who have worked with us for many years.

Sioe Nesaf
**Forthcoming Events**

See the Whats On page......

Sadwrn / Saturday
Hydref 6th October
2018

pramposter

carnival18

 

 

Ffôn/Tel: 01269 871075
2012 © Neuadd Pontyberem Hall